Общи условия за ползване на сайта:

Pitbikes-bulgaria.com създава този сайт, за да можете да получавате най-новата информация за продуктите и услугите на YCF-RIDING. Надяваме се ползването на сайта да бъде удоволствие за вас. Вашият достъп до и ползване на сайта е обвързано със спазването от ваша страна на условията, посочени по-долу, и на цялото приложимо законодателство. Всички права на собственост върху сайта, илюстрациите, изображенията, звука, текста, анимацията и други материали, които фигурират в него, принадлежат на pitbikes-bulgaria.com. Всички права са строго запазени. Вие нямате право да копирате, изменяте, възпроизвеждате в каквато и да е форма информацията и материалите от сайта или по друг начин да използвате сайта или да извършвате действие, което противоречи на нашите права.

Права на интелектуална собственост:
Всички права на собственост върху сайта, илюстрациите, изображенията, звука, текста, анимацията и други материали, които фигурират в него принадлежат на pitbikes-bulgaria.com. Всички права са строго запазени. Вие нямате право да копирате, изменяте, възпроизвеждате в каквато и да е форма информацията и материалите от сайта или по друг начин да използвате сайта или да извършвате действие, което противоречи на нашите права.

Продукти и услуги:
Този сайт предоставя информация за продуктите и услугите на YCF-RIDING, предлагани на територията на Република България. Периодично може да бъде представяна специфична географска информация, свързана с продуктите и услугите. Моля да се консултирате с наш дилър преди да поемете каквито и да е ангажименти. Въпреки че полагаме всички разумни усилия, за да гарантираме, че информацията в сайта е най-нова и точна, понякога спецификациите на мотоциклетите, услугите и цените могат да се променят без предупреждение. Поради интерактивното естество на сайта конфигурацията е само с илюстративна цел. Затова трябва да се свържете с наш дилър за конкретни детайли.

Контакти

Последвайте ни